Kundtjänst   kundservice@kreditidag.se   Öppet mån-fre 9-16

Låna Lånetid Att betala på förfallodagen Årsränta Effektiv ränta Tot. att återbetala Tot kost. efter 30% skatteavdrag
  500 kr* 15 dagar 500 kr 0,00% 0% 500 kr 0 kr
500 kr 30 dagar 629 kr 310% 1471% 629 kr 90,30 kr
1000 kr 30 dagar 1245 kr 294% 1287% 1245 kr 171,50 kr
2000 kr 30 dagar 2445 kr 267% 1014% 2445 kr 311,50 kr
  3000 kr** 30 dagar 3545 kr 218% 641% 3545 kr 381,50 kr
  4000 kr*** 30 dagar 4690 kr 207% 575% 4690 kr 483 kr
  4000 kr*** 60 dagar 2500 kr
2500 kr
212,2% 524,9% 5000 kr 700 kr
5000 kr 60 dagar 3125 kr
3125 kr
212,2% 525% 6250 kr 875 kr
6000 kr 60 dagar 3750 kr
3750 kr
212,2% 525,2% 7500 kr 1050 kr
6000 kr 90 dagar 2583,3 kr
2583,3 kr
2583,4 kr
161,4% 391,1% 7750 kr 1225 kr
7000 kr 60 dagar 4325 kr
4325 kr
212,2% 468,2% 8650 kr 1155 kr
7000 kr 90 dagar 2966,6 kr
2966,7 kr
2966,7 kr
161,4% 344,3% 8900 kr 1330 kr
8000 kr 90 dagar 3383,3 kr
3383,3 kr
3383,4 kr
161,4% 333,4% 10150 kr 1505 kr
9000 kr 90 dagar 3800 kr
3800 kr
3800 kr
161,4% 333,8% 11400 kr 1680 kr
10000 kr 90 dagar 4216,6 kr
4216,7 kr
4216,7 kr
161,4% 330,2% 12650 kr 1855 kr
Räntan för samtliga våra lån är avdragsgill, du får alltså tillbaka 30 % av den årliga räntan i samband med deklarationen. Den egentliga kostnaden blir alltså lägre än i pristabellen. Vid årsskiftet skickar vi uppgifterna till Skatteverket om hur mycket ränta du har betalat till oss. Läs mer om avdragsgill ränta på Skatteverkets hemsida här: http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq /vilkamojligheterharjagattgoraavdragforranteutgifter.5.18e1b10334ebe8bc8000118399.html Inga dolda avgifter !